الگوس اساس آستین

الگو ودوخت روش ترسیم الگوی اولیه آستین برای الگوی اساس بالاتنه  الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می شود. اندازه های لازم عبارت است از:

مطالعه بیشتر »

الگوی اساس بالاتنه

در الگو ودوخت لباسها الگوی اساس بسیار مهم است به این دلیل که زیربنای اصلی لباس می باشد وپس از اندازه گیری دقیق در رسیدن

مطالعه بیشتر »

روش اندازه گیری بدن

الگو ودوخت روش اندازه گیری اندام دختران و پسران   در ترسیم الگوهای اولیه صحیح، اندازه گیری نقش مهمی دارد چنانچه اندازه گیری دقیق و

مطالعه بیشتر »

وسایل خیاطی

دوخت هنری است که شاید به اندازه طول عمر انسان قدمت داشته باشد. از همان زمان که بشر نیاز به پوشش را درخود احساس کرد،

مطالعه بیشتر »