اریگامی

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

هنر اریگامی در مولاژ

 

با استفاده از کاغذهای مختلف مثل روزنامه،کاغذ الگو ،کاغذ کادر کاغذ کشی وهر نوع کاغذی که در دسترس شما باشد می توان اریگامی را انجام داد

بروشهای مختلف از جمله تا زدن به شکلهای مختلف، چروک کردن،بریدن ،پیچیدن و…… می توانید روی مانکن کار را شروع کنید بهتر است در قطعات کوچک روی مانکن امتحان کنبد تا به طرح زیبا وخلاقانه ای برسید

 

 

نمونه های اریگاهی زیبای دانشجوهای خوبم رو ببینید