رنگ پردازی سه رخ چهره

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

رنگ پردازی چهره ونیم تنه با مدادرنگی

اگر مبتدی هستین نگران نباشین برند نیکنام به شما در حرفه ای شدن کمک میکنه

برای رنگ آمیزی با مداد رنگ از کاغذ طراحی یا مقوای بافت ریز مثل فابریانو استفاده کنیدبه هیچ عنوان از کاغذ صاف وصیقلی استفاده نکنید

بهترین مدادرنگ برای بازخورد مناسب مدادرنگ با مغز نرم است مدادرنگ فابرکاستل کلاسیک گزینه مناسبی میتونه باشه

ابتدا اسکلت اولیه چهره وتنه را با مداد رنگ بدن وکم رنگ طراحی کند دقت کنید به مداد فشار ندهید تا رد خطوط شیار وعمق ایجاد نکند

در مرحله بعد با رنگ کم رنگ مدادرنگ بدن شماره 132 فابرکاستل شروع به رنگ زدن به صورتی که یکدست واز تیره به روشن وبر اساس فرورفتگی وبرجستگیهای چهره باشد

قسمتهای برجسته مثل روی پیشانی ،روی بینی،گونه ها،چانه باید روشن ترین قسمتها ی حتی سفید بماند

قسمتهای فررفته بسته به عمق ومیزان نور از تیره ترین حالت مدادرنگی تا روشن ترین حالت به صورت دورانی رنگ پردازی شود

رنگ زمینه ومدل موها هم طراحی ونسبت به دسته های مو رنگ شود

مرحله بعد استفاده از رنگ بدن تیره تر مثلا 189 فابرکاستل باشه وقسمتهای تیره تر را به همان شکل رنگ روشن انجام میدیم

در مرحله بعد وانتهایی دورگیری بدن واجزای چهره را با رنگهای دلخواه طراحی ورنگ پردازی میکنیم

رنگ پردازی با مدادرنگ پایه همه متریالهاس واگه خوب یادش بگیرین کلی پیش رفت کردین یادتون نره حوصله وصبر در این کار خیلی مهمه

با ما همراه باشین با آموزشهای جذاب بعدی