طراحی اجزا چهره

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

طراحی اجزا چهره

در دوره طراحی مد ولباس ما به شما کمک میکنیم که مرحله به مرحله پیش برین وبه نتیجه دلخواه برسی

 

طراحی چهره در طراحی اندام  بخش مهمی است وبا تمرین مداوم به مهارت می رسید در چهره ابتدای از جزییات شروه کنید وبه هر روشی که راحت ترید وسرعت یادگیری شما بیشتر است عمل کنید

معمولا روشن ساده سازی شده یک بخش همیشه روشی راحت تر برای یادگیری است

برای همه قسمتها  خطوط ابتدایی را طبق شکل رسم کنید

به مراحل ترسیم چشم دقت کنیدفرم اصلی چشم شبیه بادام است وبعد حالت منحنی پایین چشم متر می شود

حالا به حالت ابرو در مدلهای مختلف توجه کنید

در طراحی ابرو جهت رسم موهای ابرو از پایین به بالا تا حدود وسط وبعد منحنی روبه پایین با خط دو سر نازک است

به خطوط ساده شده بینی دقت کنید چشم خود را در تشخیص اندازه های متناسب تقویت کنید

طراحی لب نیز با خطوط ساده شروع شده ودر نهایت با سایه پردازی به اتمام می رسد