طراحی انواع یقه

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

طراحی لباس

طراحی انواع یقه

یقه :مهمترین جزء لباس بدلیل نزدیکی به صورت وتاثیر مستقیم روی صورت وگردن وشانه ها دارد

انواع یقه ها

یقه های ساده خطی :فقط به صورت خط ساده طراحی میشوند

مثل:یقه گرد ،هفت،قایقی،
چهارگوش(خشتی )دلبری و….

یقه گرد صورت را چاق تر ،گردن را کوتاه تر وشانه ها را پهن تر به نظر می رساند

 

یقه هفت صورت را لاغرتر ،گردن را کشیده تر وشانه را لاغرتر به نظر می رساند

یقه خشتی یا چهارگوش صورت را پهن تر ،گردن را کوتاه وچاق وشانه ها را عریض تر نشان می دهد

 یقه های ترکیبی ساده

طراحی یقه های دکلته

یقه های ایستاده

به طور کلی گردن را لاغرتر وپهن ت نشان می دهند از نوع یقه های رسمی هستند