مدلهای لباس مناسب برای اندام های مختلف

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

مدلهای لباس مناسب برای اندام های مختلف

با توجه به وجود اندامهای مختلف وگوناگون وداشتن ایراد اندام در اشخاص مختلف می توان لباس مناسب با اندام وایرادهای آن استفاده نمود که علاوه بر اینکه ایراد اندام را بپوشاند باعث زیبایی وجذابیت بیشتر او شود.نکاتی که در ادامه می آید به شما در داشتن پوشش موفق  کمک خواهد کرد.

 

اندام بلند ولاغر

لباس هایی که بالاتنه وپاها را دو قسمت می کند،لباس های دورنگ،کمربند پهن ومتضاد،دامن های کلوش وچین دار،آستین های پفی کوتاه وشومیزیه،رنگ های روشن برای این اندام مناسب است.اگر کت بلند را می پسندید با قد بلند ودامن کوتاه مینی استفاده نمایید.پارچه های درخشان وبراق ،جیب پهن ،شنل های کوتاه ،اورکت،پالتو یا بارانی تا زیر زانو ودارای کمر،دمپای شلوار با تاهای پهن ،جزییات تزیینی روی لباس استفاده نمایید.از لباسهای یکسره ویک رنگ ،دامن وکت های بلند وتنگ ،برشهای عمودی،رنگ های تیره وخنثی،پارچه های کشی وچسبان یکسره،آستین های بلند وچسبان ،کفشهای پاشنه بلند،لباسهای چسبان وتنگ ،رنگ سیاه ،پارچه های لطیف که دارای افت بیش تر ولغزنده وپارچه هایی با ته رنگ آبی پرهیز نمایید.

 

اندام کوتاه وچاق

استفاده از خطوط عمودی مدل پرنسسی ،انتخاب لباسهای وکت های جلوباز،مانتو با گشادی متوسط با دگمه های مناسب،پارچه های لطیف با رنگ مات ونقوش هم رنگ زمینه ،لباس های یک رنگ در مایه خاکستری،آستین های بلند وچسبان،پارچه هایی با نقوش ریز ،لباس هایی با برش اریب،جلیقه بلند تا روی کمر با دامنی که برش های عمودی دارد،لباس های یک رنگ،کمر شلوار روی قسمت کمر قرار گیرد.از لباسهای خیلی تنگ یا خیلی گشاد،نقوش وطرح پارچه های شلوغ،لباس های دو رنگ که اندام را دو قسمت می کند،آستین های پفی،چین دار،پارچه های ضخیم،آهار داروخشن،پارچه های براق مانند ساتن،استفاده از تزییناتی مثل گردنبند،دگمه های تزیینی،کمربند وگوشواره های بزرگ،دامن های چین دار وکلوش،کفش های تخت،پارچه های حجیم  استفاده نشود.

 

بالاتنه کوتاه

خط کمر را کمی پایین تر از محل اصلی آن قرار دهید،دامن های با برش اریب ،سه گوش،بادبزنی وچین دار،دامن های دارای حاشیه دوزی ،کفش های تخت وپاشنه کوتاه،بلوزهایی که روی دامن می آیند،کت هایی که تا روی باسن است،پیراهن های دارای کمر افتاده،بلوزهای بلند،پلیورهای گشاد برای این افراد مناسب است. اما از پوشیدن کفش های پاشنه بلند زیرا باعث می شود پاها نسبت به بقیه بدن از تعادل خارج شود،استفاده از کمرهایی مخالف رنگ لباس وپهن ویا هر گونه برآمدگی در کمر،کت وژاکت های کوتاه،کمربندهای پهن دامن یا شلوارهای کمر بلند پرهیز شود.

 

بالاتنه بلند

ژاکت های کوتاه تا باسن ،دامن های سرزانو،کمربندبا رنگ متضاد،کت های کوتاه،لباس های تک رنگ یا از یک مایه رنگی مناسب این اندام می باشد. اما از کت وژاکت های بلند همراه با دامن بلند،مثلا سه چهارم طول قد،شلوارهای گشاد،جوراب های روشن ویا طرح دار،کمربندهای هم رنگ با تاپ،کفش های تخت استفاده نشود.

 

ران های بزرگ

دامن های بلند در زیر زانویا درست بالای قوزک پا،جوراب وکفش یک رنگ،البته اگر تیره باشدبهتر است کفش های ساده با پاشته متوسط استفاده شود. ازپوشیدن ساق ،جوراب های دارای رنگ متضاد با لباس وروشن،کفش های تخت،شلوارک،دامن های تنگ وکوتاه خود داری شود.

 

بازوهای چاق وکوتاه

آستین های بلند یا تازده شده،آستین های سه ربع،آستین بلندتر از مچ نباشد،آستین با کاپ خرد خورده کم،آستینهای چسبان پوشیده شود.آستین های چین داروکوتاه وزیاد از حد گشاد وهمچنین سر آستین های گشاد استفاده نشود.

 

سینه کوچک

مدل هایی که در زیر سینه چین می خورند وبلاتنه های فرم بلوزان،مدل هایی که دور گردن چین می خورند،بالاتنه دراپه،استفاده از چین های تزیینی،تورها یا پیلی های دوخته شده در بالای سینه،استفاده از جیب،دگمه های تزیینی،خطوط افقی،بلوزهایی که تا روی دامن می آیند،یقه های حلزونی از جنس حریر،یقه هایی با برگردان پهن استفاده شود. خط یقه های باز،بالاتنه چسبان،کمرهای تنگ وچسبیده ،تاپ های چسبان مناسب این اندام نمی باشد.

 

سینه بزرگ

استفاده از مدلهای ساده،آستین بلند،یقه های هفت با برگردان ظریف ،لباس هایی با گشادی مختصر در بالاتنه،سعی کنید بلندی اندام را در حد متعادلی نمایان سازید،در پیراهن ها خط کمر افتاده تر،بلوزهای گشاد،دگمه های کوچک مناسب این اندام است.از یقه های خیلی بلندیا خیلی باز،رنگ های روشن،زنده یا درخشان در بالاتنه،پارچه های چسبان،جزییات زیادی مثل جیب ،تور یا تزیینات،کمرهای تنگ،دامن های دارای کمربند در بالاتنه،یقه های پهن،آستین های کوتاه ژاکتوکت های کوتاه،لباس های چهار دگمه استفاده نشود.

 

افراد چهارشانه

آستین های رگلان ،یقه هفت ،گردن بندهای بلندجهت شکستن خط افقی سرشانه ها مناسب است.از اپل سرشانه،یقه قایقی،یقه هایی که مدل آن مانند نوار دور سرشانه قرار می گیرد پرهیز شود.

 

شانه های باریک

اپل که سرشانه را قدری بالا وبیرون ببرد،پدهای سرشانه،آستین های پفی ،آستین های جدا همراه با اپل،پایین آوردن خط شانه به سم حلقه آستین،یقه قایقی یا قایقی چاک دار،برش وخطوط پهن کننده در ناحیه کارور استفاده شود.از آستین های سرخود،کیمونوورگلان ،یقه هفت بدون نوار،برش هایی که از کمر تا باسن شروع وبه طرف گردن باریک می شود،مدل هایی که در آن سرشانه لباس به طرف داخل طراحی می شود.

 

شانه های گرد

یقه های چهارگوش،برای از بین بردن گودی سرشانه از اپل ظریف در محل صحیحی استفاده شود،آستین های جدا ،خط حلقه آستین کمی به طرف داخل بالاتنه مناسب است.یق های گرد ،آستین های سرخود،کیمونو،رگلان ،لباس های بدون یقه در گردن ،یقه هایی که به نقطه برجسته انحنای سرشانه ختم می شوند مناسب نیستند.

 

شکم بزرگ

مدل های ساده استفاده از پیلی یا چین در طرفین جلو،استفاده از کت های راسته جلوباز،تور وچین های ملایم در اطراف یقه ،استفاده از خصوص عمودی در لباس مناسب این افراد است .اما استفاده از خطوط افقی در قسمت شکم ،کمربند وشالهای کمر،بلوزهایی که داخل دامن قرار گرفته وکمردامن تنگ،جیب های روس شکم ،پارچه های کلفت وآهاردارخودداری کنید.

 

باسن بزرگ

دامن هایی با برش عمودی ،دامن ترک،دامن هایی با گشادی کتوسطودر ناحیه باسن کمی آزاد،بالاتنه های فرم بلوزان،مدل هایی که توجه بیننده را به قسمت بالای بالاتنه جلب کنداستفاده از یقه هاوتزیینات آن،کت های بلند که تا زیر باسن می رسد،استفاده از پارچه های نرم ولطیف،استفاده از اپل ظریف جهت هماهنگی بین شانه ها وباسن به شرطی که باعث چاق نشان دادن فرد نشود. از دامن های راسته ،تنگ،دامن های پرچین وکوتاه،لباس های یک تکه بدون کمر که از سرشانه مستقیم پایین می آید،کمرهای چسبان،جیب های روی ناحیه باسن،خطوط افقی در دامن نزدیک باسن،کت وژاکت های کوتاه،شلوارها وشلوارک های تنگ،رنگ های متضاد دور ناحیه باسن،تاپ های تنگ وچسبان که تفاوت میان بالاتنه وباسن را بیش تر نمایان می کند،پارچه های خشک وکلفت استفاده نشود.

 

گردن بلند

یقه های بلند،ایستاده ونسبتا چسبیده به گردن مانند یقه فرنچی ،یقه های برگردان با پایه،موهای بلند،استفاده از شال گردن که فرم گرد پیدا کرده،گردن بندهایی که طوق گردن را می گیرد،یقه های چین دار وتور دارمناسب این نوع اندام است.از یقه های هفت،موهای کوتاه وزنجیرهای بلند خود داری کنید.

 

گردن کوتاه

یقه های هفت وباز،یقه های برگردان وخوابیده بدون پایه،موهای کوتاه،یق های شل مناسب است.اما یقه های پشت بلند مانند سورچی ،شلوغ کردن طوق یقه با شال گردن یا گردن بند،گردن بند فرم گرد ،موهای بلند یقه هایی  که بالاتر از خط اصلی گردن قرار می گیرد مناسب نیستند.