محاسبه پارچه ونحوه برش

الگو ودوخت روش تعيين مقدار پارچه قبل از اقدام به خريد پارچه بايد مقدار مصرف آن را محاسبه كنيد. پارچه در عرض هاي مختلفي موجود است. از جمله كه در تعيين » 150 ، .. سانتي متر ،120 ،110 ،90« عرض مقدار پارچه مورد نياز مؤثر است. با در نظر گرفتن  عرض پارچة دلخواه، روي […]

الگوس اساس آستین

الگو ودوخت روش ترسیم الگوی اولیه آستین برای الگوی اساس بالاتنه  الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می شود. اندازه های لازم عبارت است از: حلقه آستین: 5/40 سانتیمتر * در صورتی که الگوی آستین به طور صحیح رسم شده باشد دور حلقه آستین بالاتنه به اندازه حلقه آستین سایز مورد نظر در جدول استاندارد […]

الگوی اساس بالاتنه

در الگو ودوخت لباسها الگوی اساس بسیار مهم است به این دلیل که زیربنای اصلی لباس می باشد وپس از اندازه گیری دقیق در رسیدن به لباسهای زیبا وخوش فرد به شما کمک میکند ترسیم الگوی اولیه بالاتنه زنانه اندازه های مورد نیاز برای ساخت الگوی اولیه بالاتنه( برای مثال سایز 38): 1-دور سینه 88  […]

روش اندازه گیری بدن

الگو ودوخت روش اندازه گیری اندام دختران و پسران   در ترسیم الگوهای اولیه صحیح، اندازه گیری نقش مهمی دارد چنانچه اندازه گیری دقیق و صحیح نباشد نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد. اندازه گیری را روی یک لباس نازک انجام دهید. قبل از شروع اندازه گیری، نوار باریکی به دور کمر به حالت معمولی( نه […]

وسایل خیاطی

دوخت هنری است که شاید به اندازه طول عمر انسان قدمت داشته باشد. از همان زمان که بشر نیاز به پوشش را درخود احساس کرد، این هنر بوجود آمد. بعدها به موازات پیشرفت زندگانی بشر، خیاطی نیز پیشرفت کرد و کم کم دامنۀ آن، هنرهای دیگری از قبیل دکوراسیون، تئاتر، سینما و… را نیز در […]