تاریخچه پشم

  تاریخچه ساخت پشم پشم نوعی فیبر است که از گوسفندان و برخی دیگر از حیوانات بدست می آید. پشم بزها ترمه و موهر نامیده می شود ، از ماسكوكسن کیویوت و از خرگوش – آنگورا برای پارچه استفاده می شود زیرا ریسیدن آن آسان است (فیبرهای جداگانه به یکدیگر متصل می شوند و کنار […]

تاریخچه پارچه

ما از پارچه های دوران ماقبل تاریخ استفاده می کردیم و از آن زمان این پارچه بخشی اساسی از زندگی ما بوده است. پارچه ها از موارد اساسی نمدی اجداد غارنشین ما فاصله زیادی گرفته اند ، زیرا رنگ ها و منسوجات مصنوعی ویژگی ها و کاربردهای آن را گسترش داده اند. از لباس های […]

ابریشم

  ابریشم این پارچه گرانبها وزیبا که برندهای فاخر در لباسهای لوکس از آن استفاده میکنند ابريشم يك كلمة اصيل فارسي است 1 . در زبان پهلوي ، اپه ريشم ، در واژگان افغاني ، ورشم ، در تلفظ پاميري ، ورشوم و يا ورژم ، در گويش ارمني ، اپرسم ، و در زبان […]