طراحی لباس مشاغل

  لباس کارکنان  یک مجموعه یا مؤسسه اعم از دولتی و غیر دولتی بدلیل فضای کاری بایدمتفاوت از پوشاک دیگر باشدو با پوشیدن لباس هایی که نماد و معرفی آن مجموعه یا فرهنگ منطقه می باشد موجب شناخت راحت تر مجموعه و شغل مورد نظر شود. در مورد هتل نیز لباس کارکنان به خصوص کارکنانی […]

خصوصیات لباس کارکنان هتل/فرانت آفیس

خصوصیات لباس کارکنان هتل فرانت آفیس پذیرش(Receptionist)     یک بخش اداری  وعمده هتل است .در این قسمت مهمترین اطلاعات درباره وضعیت هتل،خالی بودن یا میهمان داشتن یک اتاق ،رزروبودن ،خارج ازسرویس،تحت تعمیربودن ،در حال چک آوت یا تعویض نمودن اتاق را می توان توسط کارکنان بدست آورد.کارکنان این بخش با مراجعین و میهمانان هتل […]

خصوصیات لباس کارکنان هتل/مدیرهتل

خصوصیات لباس کارکنان هتل مدیر هتل مدیرهتل هدایت کل هتل را به عهده داردو هماهنگ کننده ی تمام قسمتهای هتل ،نظارت بر کلیه بخشهای هتل و به طور مستقیم با کلیه افراد شاغل در هتل،مراجعه کنندگان اعم از میهمانان و مسافران به هتل در رابطه است.به دلیل شخصیت برجسته و مهمترین و بالاترین جایگاه درهتل […]

خصوصیات لباس کارکنان هتل /خدمه رستوران

خصوصیات لباس کارکنان هتل /خدمه رستوران خدمه رستوران(گارسون)   یک نقش حیاتی درهتل ودر قسمت رستوران می باشد. وظیفه ی پذیرایی از میهمانان و مسافران را در بخش غذا و نوشابه داردعلاوه بر میهمانان و مسافران هتل با مراجعه کنندگانی که فقط به منظور صرف غذا به رستوران هتل می آیند در رابطه مستقیم است […]

پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل

 پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل:   با توجه به بررسی خصوصیات پارچه ها ی مختلف مشخص شدکه بهترین پارچه برا ی استفاده در لباس مشاغل پارچه ترگال  وفاستونی می باشدکه بدلیل ترکیب الیاف پنبه وپلی استردرپارچه ترگال والیاف پشم وپلی استردرپارچه فاستونی دارای خصوصیات مناسبی برای لباس کارمی باشد.خصوصیاتی که پارچه لباس مشاغل […]

ویژگیهای لباس کارکنان ومشاغل مختلف

ویژگیهای لباس کارکنان ومشاغل مختلف هر شغلی در محیط کاری خود نیاز به لباس مخصوص دارد که لباس کارکنان آن مجموعه را متمایز می کند به طور کلی می توان گفت هر شغلی به دلایل زیر نیاز به لباس کار خاص دارد:(برند نیکنام در شیراز سعی دارد اطلاعات تخصصی حیطه لباس های مختلف از جمله […]

كاربردرنگ درطراحي لباس مشاغل

كاربردرنگ درطراحي لباس امروزه طراحان لباس با مطالعه درزمينۀ رنگ به نتايج مطلوبي در حيطۀ رنگ لباسهادست يافته اندآنان تمايل وگرايش به انواع رنگ را درگذشته وحال وهمچنين تأثيرآن درمحيط زيست رابررسي كرده وبا استفاده از قوه خلاقه و نوآوري و تخصص همواره باعرضه به جاومناسب تقاضاهاپاسخ قابل قبولي داده وآنهاراهدايت مي نمايند.بدين ترتيب لباس […]