تاریخچه ترنچ کت

تاریخچه ترنچ کت با ما همراه باشید با تاریخچه این پالتوی جذاب وبرندهای پیشتاز در وارد کردن آن به مد        افسانه کت ترنچ این است که آن را سربازان در سنگرهای گل آلود جنگ جهانی اول می پوشیدند و به این لباس نام و جذابیت ناهمواری می بخشند. در حقیقت ، این […]

دموکراتیزه کردن فشن

دموکراتیزه کردن فشن   معمولا می گویند آغاز فشن لباس وخواستگاهش دوران قرون وسطی متاخر یا به دلیل ارتباطش با رشد سرمایه داری تجاری شروع رنسانس است.آنچه عیان است اینکه هیچ کس از فشن،در معنایی که امروز به کار می بریم ،در یونان وروم باستان سخن نمی گوید،زیرا درآن دوران افراد در انتخاب لباس خود […]

مدلهای لباس مناسب برای اندام های مختلف

مدلهای لباس مناسب برای اندام های مختلف با توجه به وجود اندامهای مختلف وگوناگون وداشتن ایراد اندام در اشخاص مختلف می توان لباس مناسب با اندام وایرادهای آن استفاده نمود که علاوه بر اینکه ایراد اندام را بپوشاند باعث زیبایی وجذابیت بیشتر او شود.نکاتی که در ادامه می آید به شما در داشتن پوشش موفق  […]

از اوت کوتور تا بازار انبوه

از اوت کوتور تا بازار انبوه اگر به یک فروشگاه سر بزنید فورا متوجه خواهید شد همان طور که اتومبیل های گران قیمت وآخرین مدل در طی زمان ارزش خود را حفظ می کنند لباس های با کیفیت طراحان نیز هرگز در طول زمان بی ارزش نمی شوند.یک سلسله مراتب واقعی در صنعت پوشاک وجود […]

از سکوی فشن شو تا فروشگاهی در منطقه شما در شیراز

از سکوی فشن شو تا فروشگاهی در منطقه شما هفته مد در نیویورک شبیه نمایشی خیالی است که دوبار در سال برگزار می شود.به علاوه چندین هفته مد دیگر نیز در شهرهای بی نظیر پاریس ومیلان برگزار می شوند) تمام ویراستاران مد،فشنیستا وسلبریتی ها به دنبال صندلی های ردیف جلوی داغ ترین نمایش ها وهمچنین […]

مد روز را چه کسانی تعیین می کنند

مد روز را چه کسانی تعیین می کنند هزاران طراح مد در سراسر جهان با تلاش بسیار به تولید انبوه پوشاک می پردازند ودر حالی که رسانه ها بیش از پیش بر صنعت مد متمرکز می شوند،سالانه صدها طراح تازه کار می کوشندجایگاه خود را در این رشته تثبیت کنند.با وجود افزایش تعداد طراحان مد،تعجب […]

فشن به بازیافت خود مشغول است

فشن به بازیافت خود مشغول است امروز در وضعیتی به سر می بریم که در عمل همه سبکها با یکدیگر هم پوشانی زمانی دارند.فاصله زمانی میان پدید آمدن فشن نو وبازیافت فشن کم وکمتر شد تا سرانجام به کل از میان رفت.گذرا بودن در ذات فشن است ودر آن سماجتی است برای ابداع رادیکال وجست […]

قاعده فشن نو بودن است

قاعده فشن نو بودن است فشن امری مطلق نیست،فشن پدیده ای نیست که در هر کجاوهر زمانی وجود داشته باشد.به طور کلی ،ریشه فشن نه در ذات بشر است ونه در ساز وکارهای جمعی ار آن هنگام که فشن برای اولین باردر یکی از جوامع انسانی سربرآورد،به طورفزاینده به جوامع وحوزه های اجتماعی دیگر سرایت […]

طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز

طراحی لباس هماهنگ زوجهای جوان در شیراز لباس هماهنگ پوششی که زن وشوهر را همانند می کند ،لباسی که به صورت مشترک از لحاظ طرح ورنگ وبا نقش شبیه یکدیگر هستند.در این لباسها المانهای مشترکی استفاده می شود که برای هر دو نفر زن ومرد استفاده می شودو نشان دهنده ارتباط زوجی آنها با یکدیگر […]

پوشش موفق

پوشش موفق لباسی را انتخاب کنیدکه به شما اعتماد به نفس می دهدوچیزی رابپوشید که بهترین احساس رابه شما منتقل می کند.اگردر لباسی که پوشیده ایداحساس راحتی نکنید،کاملا به چشم خواهد آمد.           تریسی ریس،طراح مد برخی از عوامل اثرگذار در انتخاب پوشاک عبارتند از محل زندگی ،علایق ،محل کار،روابط اجتماعی ورنگ ها وسبک هایی که […]