كاربرد رنگ لباس براساس گروه سني وجنسيت افراد

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

كاربرد رنگ لباس براساس گروه سني وجنسيت افراد

بي شك رنگ آميزي لباس و كاربرد آن در طراحي پوشاك متناسب با موقعيت ،سن وجنسیت و مناسبتهاي افراد مختلف متغيير مي باشد و طراح لباس در انتخاب رنگ بايد به نكات مختلفي توجه و اشراف كامل داشته باشدواستفاده نابجا ممكن است موجب لطمه و آسيب هاي روحي رواني واجتماعي بر افراد يا جامعه وارد سازد. استفاده از رنگ در طراحي لباس وپوشش موفق را مي توان از جنبه ها و جهات مختلف مورد بحث و بررسي قرار داد كه اين جنبه ها شامل:(برند نیکنام در شیراز شما را با مباحث رنگ شناسی لباس آشنا می کند با ما همراه باشید.)

 

  رنگ های مناسب لباس نوزاد

بدلیل لطافت وتازگی نوزادان در این رده سنی رنگ هایی که با رنگ سفید ترکیب می شوندمناسب این گروه سنی است که به رنگهای پاستیلی معروف هستند،مانند انواع آبی سفید ،سبز سفید ،زرد سفید،صورتی،گل بهی و سفید.

رنگ ها ی مناسب لباس کودک

به کارگیری رنگ های درخشان ،زنده و اشباع در کنار یکدیگر،با این گروه سنی مناسب است.مانند انواع زرد درخشان ،نارنجی ،سبز روشن ،قرمز روشن و آبی روشن .برای مثال ،به کارگیری مجاورت رنگ های نارنجی ،سبز و آبی در لباس کودک،فضایی متنوع ،شاداب،سرزنده و کودکانه ایجادمی نماید.

 رنگ ها ی مناسب لباس نوجوان و جوان

این گروه سنی ،از لحاظ رنگ بندی به دو دسته دخترانه و پسرانه تقسیم می شوند.

رنگ ها ی مناسب لباس دخترانه (نوجوان و جوان )

رنگ بندی این گونه لباسها فضای گرم ،پرشورو متنّوع را طلب می کندمانندانواع زرد،نارنجی وبنفش که بیشترمجاورت مکمل رنگی شان به کاربرده می شوند.

رنگ های مناسب لباس پسرانه (نوجوان و جوان)

رنگ بندی این گونه لباس ها فضایی فعال می آفریندو گاهی هم به سرد ی می گراید مانند انواع آبی،سبز،قهوه ای روشن ،قرمز بنفش و غیره مثلاًمجاورت آبی بنفش وسبز فضایی فعال ،جوان و پویا ایجاد می کند.

رنگ های مناسب برای گروه سنّی میان سال و کهن سال

 

این گروه سنی از لحاظ رنگ بندی به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم می شود.

رنگ های مناسب لباس زنانه

رنگ بندی این گونه لباس ها،اغلب با خاکستری های گرم ،همراه با تنوع تیره وروشن آنهامانندقرمز خاکستری،نارنجی خاکستری،بنفش خاکستری وغیره ایجاد می شود.

رنگ های مناسب لباس مردانه

رنگ بندی این گونه لباس ها اغلب با خاکستری ها ی رنگی سرد،همراه با تنوع تیره و روشن آنها مانند آبی خاکستری،سبز خاکستری،قهوه ای و غیره ایجادمی شود.مجاورت خاکستری های متنوع رنگی فضایی سنگین وموقرایجادمی نمایدکه مناسب رنگ آمیزی لبا سهای میان سالان وکهن سالان می باشد.

کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس-نادرموسوی فاطمی-1384