تأثيرات روان شناختي رنگ ها در لباس

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

تأثيرات روان شناختي رنگ ها در لباس

بي شك رنگها اثرات بسيار عميقي به روي سلسله اعصاب و حالات رواني دارند و با مشاهده آنها فعل و انفعالات بصري، عكس العمل هايي در چشم بوجود مي آورد كه همراه با آنها جرياناتي در قلمرو رواني انسان به وقوع مي پيوندد. چنين واكنش هاي كه بعد از مشاهده رنگ اتفاق مي افتد به روي مناطق رواني انسان تأثير مي گذارد بنابراين علت عمده تأثيرات عصبي و ذهني مشاهده است- با مشاهدۀ هر كدام از رنگها حالتي خاص را در روح و روان انسان ايجاد مي كند و در اينجا به ذكر توضيح مختصري در رابطه با حالات روان شناختي تعدادي از رنگها كه در لباس مد روز ،لباس مشاغل،اوت کوتور و …كاربرد داردپرداخته می شود. (هدف برند نیکنام آشنا کردن شما با تاثیرات روان شناختی رنگ ها در پوشش موفق   می باشد با ما همراه باشید.)

  رنگ آبي

رنگي صاف، روشن،باطراوت،آرام،شيرين،ساكت،‌ تسليم شونده و اميدوار كننده و جايگاه خدا و فرشته ها و موجودات پاك است. داراي تقدس واحترام خاص است. آزمايشات علمي ثابت كرده است كه اشعۀ آبي موجب افزايش فعاليت حياتي سلول ها مي گردد. لذا در صورتي كه نور آبي به سلول هاي پوست تابيده شود فعاليت آنها نيز افزوده و گلبول هاي سفيد از سطح پوست به داخل بدن كشيده مي شوند. با توجه به آثار رواني رنگ آبي كه در مواجهه با آن انسان احساس آرامش مطبوعي مي كند، تماس مداوم با اين رنگ حتي اگر در سطح وسيعي نيز باشد، ايجاد خستگي يا آثار سوء ديگري نمي كندولذا مي تواند در محيط كار و زندگي مورد استفاده قرار گيرد.آبي مظهر دوستي و صداقت، روشني و آرامي، كنايه از وفاداري است و نوعي توازن و هماهنگي بين فرد و سايرين برقرار مي سازد.آبي رنگ آسمان و درياست و مانند سبز آرامش بخش است آبي قدرتمند است و از اين جهت پس از قرمز قرار مي گيرد. آبي روشن، جوان و پرانرژي است و به همين دليل براي تجسم ورزش مناسب است، اما آبي سير و آبي سلطنتي نشانه وقار و تمول است. آبي همچنين رنگ نظافت و پاكيزگي است وبه همين دليل براي شغلهاي خدماتي بيشترين استفاده راداردمانندخدمات نظافتي در مجموعه هاي مختلف.

  رنگ قرمز

اين رنگ داراي كشش و قدرت زيادي است و مثبت و متجاوز و تهييج كننده است،از اين رو استفاده از آن بايد بر اساس اصول خاصي باشد.افراد عصبي نبايد در معرض اين رنگ قرار گيرند،زيرا موجب تشديد ناراحتي آنها مي شود.قرمز، فشارخون را بالا مي برد و موجب مي شود كشش عضلاني بدن افزايش يابد.در واقع آثار قرمز معادل با فعاليت اعصاب سمپاتيك است.قرمز رنگ پرشوري است.رنگ قلب و رنگ زبانه هاي آتش، قرمز نگاه را به خود مي كشاند و به گردش خون سرعت مي بخشد.اگر قرمز را با سفيد تركيب كنيم رنگ صورتي خواهيم داشت كه رنگ احساس و رنگ شعر است و اگر به ميزان معيني با مشكي مخلوط كنيم، رنگ خرمايي اشرافي ويژه اي به دست خواهيم آورد. رنگ قرمز در كوتاه مدت براي انسان خوشايند است و پس از اين مدت، آزاردهنده و باعث اذيت رواني و ايجاد خستگي مي شود و فرد تمايل پيدا مي كند كه مكمل اين رنگ يعني سبز را جلوي چشم خود ببيند.

  رنگ طلايي

رنگي است منور با درخششي ملايم بدون وزن و نامتعادل در گنبد طلايي مساجد و زمينه نقاشي هاي استادان قديمي از اين رنگ به عنوان سمبل آخرت، شگفتي، پادشاهي و سلطنت، نور خورشيد استفاده شده است به همان ترتيب كه واقعيت يكي است رنگ زرد هم يگانه است واقعيتي كه تيره باشد واقعيتي ناسالم يعني دروغين است رنگ زرد تيره داراي مفاهيم دروغين، خيانت و حسد، اشتباه، بي اعتمادي و شك است. قرارگرفتن بطور مداوم در محيط زرد ايجاد هيجان و ناراحتي تا حد اضطراب مي كند آميختن سفيد با زرد از اثرات آن مي كاهد. رنگ زرد از رنگهاي داراي حرارت و گرما است.

  رنگ قهوه اي

چون خاك غني و باروراست و افسردگي رنگهاي پاييزي را منتقل مي كند.حس اطمینان رادرمخاطبان به وجودمی آوردوباعث ثبات اراده وجدیت می شود، قهوه اي روشن، خرمايي و بژ به وسايل و اشياء حالتي روستايي و چوب گونه مي دهد و قهوه اي سير به كار نمايش محصولات چرمي مي آيد. سايه هاي قهوه اي بسيار متنوع است و در رنگ پردازي كاربرد وسيعي داردوبراي لباس مشاغل ،رسمي و اداري بسيار مورد استفاده قرارمي گيرد.

  رنگ سفيد

سفيد سمبل پاكي، پاك دامني، بي گناهي و صلح است. همچنين نشانه اي است براي مراكز بهداشتي، بيمارستان ها و زمستان. متظاهرکننده احساسات نبوغ واستعدادهای بالقوه فرداست،سفيد رنگي است دوگانه: مي تواند يك سرويس بسيار گران قيمت چيني باشد و يا رنگ ظرف كاغذي يك بار مصرف قدرت سفيد را به عنوان يك رنگ كمكي نبايد دست كم گرفت.به دليل ايجاد بهداشت وپاكيزگي در لباس بخش آشپزخانۀ‌ مؤسسات بسيار مناسب مي باشد.پوشيدن لباس سفيدباعث مي شود تا انسان آن گونه كه هست جلوه گر شودواز طرفي نوعي اثرمفرح و دلگشاوروحاني دارد

 رنگ سياه

رنگ شب وعزاست وبه جادو و شيطان منتسب مي شود ظاهر وزين رنگ سياه آن را بين سياستمداران و هنرپيشه ها محبوب كرده است.اين رنگ همچنين با ثروت و زيبايي نيز مرتبط است.مثلاً اشياء خانگي كاملاً سياه، اشرافي تر به نظر مي رسد. رنگ سياه بي تحرك، ساكت و ساكن و غيرمحرك است. ضمن فقدان ايجاد هر گونه تحرك رواني و جسماني باعث كاهش ساير فعاليت ها و سبب كندي و سستي مي شود زيرا كه اين رنگ حس سنگيني شديدي را به انسان القا مي كند. سياه رنگي تسخيركننده،متأثركننده،افسرده ودر عين حال سنگين و عميق است.شخصیت افرادراباارزش وبرجسته نشان میدهد

 رنگ خاكستري

نه تيره است و نه روشن بلكه كاملاً آزاد از هر محرك يا گرايش رواني مي باشد. خاكستري خنثي است نه ذهني، نه عيني، نه دروني و نه بروني، نه اضطراب آفرين و نه آرامش بخش. خاكستري فاقد حيطه و قلمرو بوده و فقط يك مرز است. هميشه همنشيني يك رنگ با مشكي يا خاكستري مي تواند تركيب بسيار زيبايي از كار درآيد. بنابراين رنگ هاي خنثي با تمامي ديگر رنگ ها مي تواند هماهنگ شودواحساس رضایت ایجادنماید.

 

.(همنشيني رنگها- پروفسور هيداكلي شي جي وا-1387)

(رنگ شناسی تخصصی لباس-نادرموسوی فاطمی- 1384)

(روانشناسی رنگها-ماکس لوشر-ویداابی زاده-1387)