تاریخچه پشم

  تاریخچه ساخت پشم پشم نوعی فیبر است که از گوسفندان و برخی دیگر از حیوانات بدست می آید. پشم بزها ترمه و موهر نامیده

مطالعه بیشتر »

تاریخچه پارچه

ما از پارچه های دوران ماقبل تاریخ استفاده می کردیم و از آن زمان این پارچه بخشی اساسی از زندگی ما بوده است. پارچه ها

مطالعه بیشتر »

ابریشم

  ابریشم این پارچه گرانبها وزیبا که برندهای فاخر در لباسهای لوکس از آن استفاده میکنند ابريشم يك كلمة اصيل فارسي است 1 . در

مطالعه بیشتر »