تاریخچه دامن

تاریخچه و تکامل دامن ها از ماکسی گرفته تا مینی و هر دامنی در این تاریخ لباس وجود داشته باشد که از گذشته های دور

مطالعه بیشتر »

تاریخچه ترنچ کت

تاریخچه ترنچ کت با ما همراه باشید با تاریخچه این پالتوی جذاب وبرندهای پیشتاز در وارد کردن آن به مد        افسانه کت

مطالعه بیشتر »

تاریخچه روسری

تاریخچه روسری به راحتی می توان گفت که تقریباً هر کس یک یا دو روسری در کمد خود دارد. این لوازم جانبی اصلی است که

مطالعه بیشتر »

تاریخچه جامسوت

تاریخچه جامسوت لباس بلند یک لباس باریک و یک پارچه است که دست ها و پاها را می پوشاند. این لباس در ابتدا در سال

مطالعه بیشتر »