تاثیر طرح پارچه وبرش لباس بر اندام

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

تاثیر طرح پارچه وبرش لباس بر اندام

آیا تا به حال به لباس خود دقت کرده اید؟آیا در ترکیب رنگ ،جنس وبرش پارچه از پیش تصمیم گرفته اید؟ یا اینکه آنها را اتفاقی کنار هم قرار می دهید؟شاید بدانید که هر کدام از این ها می تواند محاسن اندام را جلوه گر کند ومعایب آن را تا حد امکان بپوشاند عواملی که برای موفقیت در این امر ،باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:طرح  پارچه،جنس پارچه،برش پارچه ورنگ پارچه.(برند نیکنام در شیراز شما را با خصوصیات لباسهای مختلف ومد روز آشنا می کند با ما همراه باشید)

تاثیرطرح پارچه (نقوش)بر اندام

برای تهیه ی یک لباس برازنده چگونگی انتخاب طرح پارچه اهمیت بسیاری دارد،زیرا با برگزیدن یک طرح مناسب ودر عین حال جالب به آسانی می توانید از نظر پوشش تناسب لازم را رعایت کنید،به طور کلی در هنگام خرید ،نباید طرح چشم گیر پارچه آن قدر توجه تان را جلب کند که بدون در نظر گرفتن مدل انتخابی ونوع اندام خویش به خرید آن اقدام کنید.

پارچه های راه راه

هنگام انتخاب این نوع پارچه ها،از یک طرف مدل لباس را به دقت در نظر بگیرید تا موقع برش آن دچار اشکال نشوید،واز طرف دیگر اصپل مربوط به اندام ها را از دیدگاه طراحی لباس در نظر بگیرید.پارچه های راه عمودی اندام را باریک تر وپارچه های با راه افقی شخص را چاق تر نشان می دهند.در ضمن فواصل یا فضای بین خطوط استثنا را در این مورد به وجود می آورند.

پارچه های راه راه عمودی

پارچه های راه راه که خطوط آن عمودی وعرض راه های آن نسبتا عریض است (فواصل بین خطوط زیاد است)پوشنده را چاق تر وپارچه های راه راه که خطوط آن عمودی ولی راه های آن در عرض های کم طراحی شده پوشنده را لاغرتر نشان می دهد.

پارچه های راه راه افقی

پارچه های راه راه افقی که عرض راه های آن عریض تر باشد شخص را چاق تروبالعکس پارچه های راه راه افقی که عرض راه های آن نسبتا کم باشد،پوشنده را لاغرتر نشان می دهد.

پارچه های خالدار

به طور کلی ،پارچه های خالدار ظاهر مدوری به پوشنده می دهند،البته پارچه هایی با خال ریز وکوچک وبا فواصل کم،اندام را لاغرتر وپارچه هایی با خال های درشت وبا فواصل زیاد اندام را درشت تر نشان می دهند.

پاره های گل دار

پارچه های نقش دار اندام را درشت تر نشان می دهند،پارچه های گل دار گل درشت،با رنگ های روشن وزنده اندام شخص پوشنده را درشت تر وپارچه هایی با گل وبته ونقوش ریز،با رنگ های تیره یا مات یا در مایه رنگی ،اندام را لاغرتر نشان میدهند.

پارچه های چهارخانه

این نوع پارچه ها افراد را درست تر نشان می دهند ،پارچه های چهارخانه ریز که از فاصله نسبتا دور یک رنگ به نظر می آیند،نسبت رنگ به کار رفته شخص را لاغرتر وبالعکس پارچه های پیچازی با طرح درشت با خطوط کلفت وسطح رنگی بزرگ پوشنده را درشت اندام جلوه می دهند.

تاثیر برش لباس بر اندام

برش ها ومدلهای انتخابی که مجموعه ای از خطوط هستند به دلیل ویژگیهای بصری وروانی خطوط ،می توانند اساسی ترین وموثرترین عامل برای مشخص کردن اندام ومتناسب وبرازنده نمایان ساختن آن ها باشند.خطوط داری قدرت  ذاتی اند تا بدان حد که می توانند تصور ذهنی قوی در ببیننده ایجاد کنند.به جز عوامل اصلی ذکر شده عواملی دیگر مانندتوازن،ترکیب مدل ها و….می توانند اندام ها را متناسب وبرازنده نمایان سازند.

برشهای عمودی

به طور کلی برش های عمودی فرد را کوچکتر از اندازه اصلی نشان میدهند.در عین حال استفاده از برش های موازی عمودی اندام را لاغرتر می کند.هر چه فاصله بین خطوط موازی خط عمودی بیشت تر باشد اندام چاق تر وبالعکس هرچه فواصل خطوط کم تر باشد شخص لاغرتر به نظر می آید.

برشهای افقی

با توجه به اینکه خط افقی دید چشم را به طرفین می کشاند از این خطوط برای افزایش عرضذبدن استفاده می شود.در عین حال برش های افقی فرد را کوتاه تر کنند.چنان چه این برس در بالاتنه باشد،قد بالاتنه را کوتاه تر وطول پاها را بلندتر می کند وبالعکس چنان چه برش در قسمت پایین لباس باشد قد بالاتنه را بلندتر وطول پاها را کوتاه تر نشان می دهد.

برشهای مایل

در انتخاب برشهای مایل طول خط مایل ودرجه شیب آن اهمیت به سرایی دارد.هرچه طول خط بلندتر ودرجه ی شیب آن کمتر به خط عمودی نزدیک تر وبلند باشد اندام را بلندتر ولاغرتر وبالعکس هر چه طول خط کوتاه تر ودرجه شیب آن به خط افقی نزدیک تر وکوتاه اندام کوتاه تر وچاق تر به نظر می آید.

برشهای منحنی وشکسته

خط‌ط منحنی در طرح لباس ممکن است به شکل هلال های بزرگ یا دالبرهای کوچک‌ ونیم دایره استفاده شود.درست است که خط‌وط منحنی احساس آرامش وملایمت را القا می کند ولی اندام را کوتاه تر ودرشت تر نشان می دهد وبالعکس خطوط شکسته تا اندازه ای خصوصیات خط مایل را دارد واندام بلندتر ولاغرتر از برش منحنی نشان می دهد.

تاثیر جنس پارچه بر لباس واندام

یکی از اصولی که در انتخاب پارچه مورد بررسی قرار میگیرد جنس آن است.جنس تار وپود ،نوع بافت وبه طور کلی نمای پارچه پس از بافته شدن سطح پارچه را تشکیل می دهد،اگر لباسی دارای مدل متناسب با اندام باشد وبرش طبق اصول صحیح ودوخت عالی انجام شود،ولی به جنس پارچه از نظر هماهنگی با مدل آن توجه نشود،زحمات دوزنده آن به هدر می رود.

پارچه های چسبان

این پارچه ها نظیر ژرسه پوشنده لاغر را لاغرتر و پوشنده چاق را چاق تر نشان می دهد،زیرا خطوط خارجی اندام را به طور واضح نشان می دهد،اگر شخص لاغر پارچه ژرسه را به صورت مدلهای چین دار یا داراپه به کار ببرد،خوش اندام تر به نظر می رسد.

پارچه های آهار دار

پارچه های آهار دار به علت اینکه به اصطلاح روی تن نمی خوابند اندام ر‌ا دشت تر جلوه می دهند وپارچه های لطیف که دارای افت بیشتر ولغزنده اند شخص را ظریف تر نشان می دهند.

پارچه های ضخیم ناصاف

پارچه هایی با سطح خشن وزبر (مانند تویئد پشمی،کلوکه،‌وست های طبیعی ومصنوعی )به دلیل ضخامتشان قطر بیش تری به اندام پوشنده می دهند واندام درشت تر جلوه می کند در حالی که پارچه های با سطح صاف مانند کرپ ظریف شخص را لاغرتر نشان می دهند.