استایل وسبک شخصی خود را طراحی کنید

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

استایل وسبک شخصی خود را طراحی کنید

هرفردی باید سبک شخصی خود را به وجود آورد وبه منظور نشان دادن آن ،لباس ها وکمد لباس هایش را سامان دهی کند.سبک سازی فرآیندی تدریجی است وهمچنان زمانی شکل می گیرد که مواردی را می یابید وجمع آوری می کنیدکه با تصویر کلی شما از خودتان هماهنگی دارد.نوع وتعداد لباس ها وزیور آلاتی که می توانید بخرید وبه کمدتان بیفزایید،بی پایان است.آنچه می خرید تعیین کننده سبک شماست.برند نیکنام سعی دارد شما را با مقدمات ایجاد سبک شصی آشنا کند.اگر می خواهید هنگام خرید لباس از اعتماد به نفس لازم برخوردارباشیدباید با انواع مختلف سبک وپارچه آشنایی داشته باشید.به این ترتیب ،وقتی لباسی را از قفسه پوشاک برمی داریدکاملا از خرید خود اطمینان دارید.بسیار مهم است که از مد روز نیز آگاه باشدوبه همین منظور می توانید مجلات ورسانه های مد را دنبال کنید.

 

در نظر گرفتن ویژگیهای خود

چه چیزی ممکن است بخشی از سبک شخصی شما باشد؟خیلی چیزها از جمله ذوش زندگی ،سن ،حرفه،رفتار ونگرش وسرگرمی ها همه در تعیین سبک شخصی شما نقش دارند

روش زندگی:آیا شما مجرد هستید ودر شهری بزرگ زندگی می کنید یا مادر سه فرزند ومسئولیت امور خانه را بر عهده دارید؟ هنگام تعطیلات به اماکن تاریخی می روید یا کنار دریا؟ پاسخ به این سوالات روش زندگی تان را شرح می دهد وسپس ،به تعیین کردن سبک شخصی شما کمک می کند.

سن: همه دلشان می خواهد جوان تر به نظر برسند.آرزوی چند سال جوان تر شدن کاملا طبیعی است ونحوه پوششتان یکی از راه هایی است که می تواند شما را به این خواسته برساند.هیچ اشکالی ندارد که بخواهید آخرین مد روز رابپوشید ولی لباس هایی را انتخاب کنید که مناسب سن تان باشد.

حرفه :لباس فرم افرادی که در یک اداره کار می کنند با لباس افرادی که در یک فروشگاه یا مدرسه فعالیت دارند متفاوت است.اگر چه ناگزیرید طبق محدودیت های صنعت بخصوصی که در آن فعالیت دارید عمل کنید باید بتوانید بدون توجه به شکل لباس فرمتان سبک خود را نیز نشان دهید.

رفتار ونگرش :چه یک فرد ستی باشید یا نباشید،لباس شما بازتابی از نگرش ورفتارتان است.با استفاده از نحوه پوششتان ویژگیهای شخصیتی خود را ابراز کنید.

سرگرمی :کارهایی که در اوقات فراغت انجام می دهید نیر تعیین کننده ظاهر وتیپ شماست.چه در حال انجام وظیفه تان باشید وچه در حال قدم زدن در ساحل لباس هایتان شخصیت وامور مورد علاقه شما را بازتاب می دهد.

 

مقدمات آمادگی سبک شخصی خود

کدام مد مناسب شماست

بدن خود رابشناسید

آگاهانه خرید کنید

متناسب با موقعیتتان لباس بخرید

در پی تنوع باشید

سبک لباس وبودجه خود را متناسب کنید

بیشتر از لباسهای مد روز به لباسهای ضروری بها دهید

فقط برای اقلام باکیفیت هزینه کنید

احساس خوب لباس پوشیدن جدید را ماندگار کنید