خصوصیات لباس کارکنان هتل/فرانت آفیس

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در pinterest

خصوصیات لباس کارکنان هتل

فرانت آفیس پذیرش(Receptionist)

 

  یک بخش اداری  وعمده هتل است .در این قسمت مهمترین اطلاعات درباره وضعیت هتل،خالی بودن یا میهمان داشتن یک اتاق ،رزروبودن ،خارج ازسرویس،تحت تعمیربودن ،در حال چک آوت یا تعویض نمودن اتاق را می توان توسط کارکنان بدست آورد.کارکنان این بخش با مراجعین و میهمانان هتل در تماس مستقیم هستندو به طور 24 ساعته در حال فعالیت هستند.نحوه برخورد و پوشش کارکنان این بخش بسیار مهم است زیرا که فروش اتاق های هتل و استفاده ازهتل در موقعیت های مختلف بستگی به این بخش داردظاهر مناسب یونیفرم هتل و شخصیت ظاهری واحد پذیرش به عنوان اصلی ترین عامل اثر گذار مثبت (اولین اثر مثبت بر میهمان)عمل خواهد کرد.یک رسپشنیست ظاهرشخصیتی مناسب دربرگیرنده تمامی جوانب فردی از قبیل آرایش ظاهری ، تمیزی ناخن ها ،استفاده از جواهرات مناسب است لباس ها دارای اتوی کامل ،کفش های واکس زده و به طور کلی همیشه باید با ظاهری بسیار مرتب و بادیسپلین و با محبت و لبخند به لب با میهمانان ارتباط برقرار کند.به همین دلایل و پیگیری امور مربوط به میهمانان توسط رسپشنیست باید لباس آن باعث ایجاد وقارو متانت ودر عین حال رسمیت شودو نوعی حس اعتمادو آرامش را به میهمانان دهد.

خطوط مناسب برای لباس رسپشنیست

   بهترین نوع خطوط برای لباس مشاغل خطوط عمودی ،افقی و اریب می باشدبرشهای عمودی باعث ایجاد تعادل و استحکام شده و چشم را در جهت عمودی پایین به بالا و افزایش طول قد درزاویه دید بیننده می شودو فردرا هر چه زیباتر و خوش لباستر نشان می دهد. ترکیب خطوط افقی که باعث ایجاد آرامش می شودبا خطوط اریب باعث ایجاد تحرک وپویایی می شودو به این صورت باعث از بین رفتن یکنواختی و کسالت و احساس آرامش به همراه نشاط در جهت انجام کار می شود.طراحی یقه بلیزری فاصله دار باعث توجه به ناحیه گردن و شانه ها و شکیل تر شدن لباس می شوداستفاده ازکراوات علاوه برشکیل ومرتب شدن باعث جمع شدن یقه وهماهنگی لباس ورسمیت می شود.استفاده از یقه  بلیزری در کت مردانه رسپشنیست باعث رسمیت و زیبایی بیشتر می شود.ازدگمه های مربع شکل برای مشخصه ای درهمه لباس هااستفاده شدکه علاوه برزیبایی وجلوه،تنوع ایجادکند.

  رنگهای مناسب برای لباس رسپشنیست

  بهترین رنگها برای  این شغل استفاده از رنگ بندی آجری با ترکیبی از قهوه ای و تزیینات کرم است.رنگ آجری دارای شکوه و جلوه ی خاصی است باعث ایجاد گرمی و نشاط می شودو در عین حال از خستگی مفرط جلوگیری می کندبدلیل داشتن ته مایه قرمز باعث ایجاد شعف در شخص و در مراجعه کننده می شودظاهری شیک ایجاد می کندبا استفاده  قهوه ای تیره به صورت تکه دوزی مستطیل  باعث ایجاد تنوع درلباس می شودقهوه ای احساس بزرگی و فرا دستی را منتقل می کندو باعث رسمیت بیشتر می شود.مغزی دوزی کرم در لبه ی یقه و لبه دگمه خور آستین باعث جلب توجه بیشتر  با شکوه تر شدن لباس می شود. بدلیل ویژگی های مردانه استفاده از رنگ زرشکی برای لبا س آقایان رسپشنیست مناسب تراست و با استفاده از قهوه ای سیرکراوات با لباس خانمها هماهنگی ایجاد می شود.استفاده ازسطح مستطیل به شکل تکه دوزی بروی کمر،سرآستین وکلاه مشخصه ای برای هتل وایجاداستحکام وقدرت شده،ترکیبی زیباوشکیل به وجودمی آورد.کلاه علاوه بر ایجادهماهنگی وزیبایی باعث حفظ حجاب بیشترشده ومانع ازعقب رفتن شال یامقنعه می شودطبق نظرسنجی ومتفاوت نمودن این شغل بادیگرمشاغل شال به جای مقنعه انتخاب نموده که باقرارگیری درون یقه هم حجاب رعایت شده وهم یقه مشخص وبه چشم می آید. مغزی دوزی کرم در لبه ی یقه و لبه دگمه خور آستین ودگمه های مربع طلایی باعث جلب توجه بیشتر وشکیل تر شدن لباس وهماهنگی لباس مردوزن دراین شغل شده است.همچنین استفاده ازپیراهن آجری زیرکت وشلوارزرشکی ترکیب رنگی جالب توجه ایجادنموده وهماهنگی لازم با لباس زن این شغل رابه وجودمی آورد.

 

مرجع:اصول پذيرش مهمان در هتل-اميرسعيد حاجي حسيني