طراحی انواع یقه

طراحی لباس طراحی انواع یقه یقه :مهمترین جزء لباس بدلیل نزدیکی به صورت وتاثیر مستقیم روی صورت وگردن وشانه ها دارد انواع یقه ها یقه های ساده خطی :فقط به صورت خط ساده طراحی میشوند مثل:یقه گرد ،هفت،قایقی، چهارگوش(خشتی )دلبری و…. یقه گرد صورت را چاق تر ،گردن را کوتاه تر وشانه ها را پهن […]

الگوس اساس آستین

الگو ودوخت روش ترسیم الگوی اولیه آستین برای الگوی اساس بالاتنه  الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می شود. اندازه های لازم عبارت است از: حلقه آستین: 5/40 سانتیمتر * در صورتی که الگوی آستین به طور صحیح رسم شده باشد دور حلقه آستین بالاتنه به اندازه حلقه آستین سایز مورد نظر در جدول استاندارد […]