الگوی اساس بالاتنه

در الگو ودوخت لباسها الگوی اساس بسیار مهم است به این دلیل که زیربنای اصلی لباس می باشد وپس از اندازه گیری دقیق در رسیدن به لباسهای زیبا وخوش فرد به شما کمک میکند ترسیم الگوی اولیه بالاتنه زنانه اندازه های مورد نیاز برای ساخت الگوی اولیه بالاتنه( برای مثال سایز 38): 1-دور سینه 88  […]