تاریخچه پشم

  تاریخچه ساخت پشم پشم نوعی فیبر است که از گوسفندان و برخی دیگر از حیوانات بدست می آید. پشم بزها ترمه و موهر نامیده می شود ، از ماسكوكسن کیویوت و از خرگوش – آنگورا برای پارچه استفاده می شود زیرا ریسیدن آن آسان است (فیبرهای جداگانه به یکدیگر متصل می شوند و کنار […]

ابریشم

  ابریشم این پارچه گرانبها وزیبا که برندهای فاخر در لباسهای لوکس از آن استفاده میکنند ابريشم يك كلمة اصيل فارسي است 1 . در زبان پهلوي ، اپه ريشم ، در واژگان افغاني ، ورشم ، در تلفظ پاميري ، ورشوم و يا ورژم ، در گويش ارمني ، اپرسم ، و در زبان […]