برند hermes

تیری هرمس یا تیه‌ری ارمس در شهر کرفلد-آلمان از پدرى فرانسوی و مادرى آلمانی متولد شد. سپس خانواده او در سال ١٨٢٨ میلادى به فرانسه نقل مکان کردند.  در سال ١٨٣٧ میلادى، تیرى هرمس اولین کارگاه خود را در پاریس فرانسه تاسیس کرد که به تولید اجناس و خدمات براى اشخاص نجیب زاده و طبقه اشراف […]