تاریخچه جامسوت

تاریخچه جامسوت لباس بلند یک لباس باریک و یک پارچه است که دست ها و پاها را می پوشاند. این لباس در ابتدا در سال 1919 به عنوان یک لباس کاربردی برای چتربازی ها ساخته شد تا بله ، از هواپیما به داخل بپرند. لباس مردانه دیگ بخار که توسط مردانی که مشعل های آتش […]