رنسانس

معنی لغوی رنسانس رنسانس (به فرانسوی: Renaissance) یا دوره نوزایی یا عصر نوزایی یا دوره نو زایش، جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. عصر نو زایش، دوران گذار بین سده های میانه (قرون وسطی) و دوران جدید است. نخستین بار، واژه رنسانس […]