رنگ پردازی سه رخ چهره

رنگ پردازی چهره ونیم تنه با مدادرنگی اگر مبتدی هستین نگران نباشین برند نیکنام به شما در حرفه ای شدن کمک میکنه برای رنگ آمیزی با مداد رنگ از کاغذ طراحی یا مقوای بافت ریز مثل فابریانو استفاده کنیدبه هیچ عنوان از کاغذ صاف وصیقلی استفاده نکنید بهترین مدادرنگ برای بازخورد مناسب مدادرنگ با مغز نرم است […]