طراحی اندام استاندارد

طراحی اندام  در طراحی لباس بخش مهمی محسوب می شود زیرا لباس شما بر اساس اندام اندازه گیری وطراحی شود  ما میخوایم مانکن رو از روبرو با اصول اولیه طراحی کنیم ملاک قد کامل ما اندازه طول سر هست، یعنی اگر خواستیم مانکن با طول سر ۳ سانتی متر بکشیم باید هشت برابر ونیمش کنیم […]