طراحی چهره از روبرو

طراحی چهره در طراحی اندام ولباس مبحث مهمی است زیرا افراد اول به چهره شخص نگاه میکنند واندازه سر مقیاسی برای کل اندام است قبل از آن طراحی اجزای چهره را ببینید وتمرین کنید طراحی چهره استاندارد طول سر هر اندازه ای در نظر گرفته شود عرض صورت باید دوسوم آن در نظر گرفته شود […]

ایده پردازی در لباس

ایده پردازی در طراحی لباس در دنیای مد ، طرح های جدید قبل از بریده شدن و دوختن به صورت طرح های دستی ارائه می شوند،ابتدا یک طراح، مدل اصلی را به عنوان پایه طرح طراحی می شود ، می کشید. هدف این نیست که یک چهره واقع گرایانه ترسیم کنید ، بلکه یک بوم […]

دموکراتیزه کردن فشن

دموکراتیزه کردن فشن   معمولا می گویند آغاز فشن لباس وخواستگاهش دوران قرون وسطی متاخر یا به دلیل ارتباطش با رشد سرمایه داری تجاری شروع رنسانس است.آنچه عیان است اینکه هیچ کس از فشن،در معنایی که امروز به کار می بریم ،در یونان وروم باستان سخن نمی گوید،زیرا درآن دوران افراد در انتخاب لباس خود […]

دوره بیزانس

بیزانس به دست کنستانتین یکم تاسیس شد. بیزانس نام پایتخت امپراطوری رم شرقی است که از سال 330تا1461میلادی پایدار بود. این امپراطوری به سه دوره تقسیم می شد: دوره اول:  از 330 تا 641 دوره رم باستان بوده است.. دوره دوم:  عهد امپراطوری رم و یونان از سال 641تا1204 میلادی – در این دوره ترکها […]

خصوصیات لباس کارکنان هتل/فرانت آفیس

خصوصیات لباس کارکنان هتل فرانت آفیس پذیرش(Receptionist)     یک بخش اداری  وعمده هتل است .در این قسمت مهمترین اطلاعات درباره وضعیت هتل،خالی بودن یا میهمان داشتن یک اتاق ،رزروبودن ،خارج ازسرویس،تحت تعمیربودن ،در حال چک آوت یا تعویض نمودن اتاق را می توان توسط کارکنان بدست آورد.کارکنان این بخش با مراجعین و میهمانان هتل […]

تأثيرات روان شناختي رنگ ها در لباس

تأثيرات روان شناختي رنگ ها در لباس بي شك رنگها اثرات بسيار عميقي به روي سلسله اعصاب و حالات رواني دارند و با مشاهده آنها فعل و انفعالات بصري، عكس العمل هايي در چشم بوجود مي آورد كه همراه با آنها جرياناتي در قلمرو رواني انسان به وقوع مي پيوندد. چنين واكنش هاي كه بعد […]

فشن به بازیافت خود مشغول است

فشن به بازیافت خود مشغول است امروز در وضعیتی به سر می بریم که در عمل همه سبکها با یکدیگر هم پوشانی زمانی دارند.فاصله زمانی میان پدید آمدن فشن نو وبازیافت فشن کم وکمتر شد تا سرانجام به کل از میان رفت.گذرا بودن در ذات فشن است ودر آن سماجتی است برای ابداع رادیکال وجست […]

قاعده فشن نو بودن است

قاعده فشن نو بودن است فشن امری مطلق نیست،فشن پدیده ای نیست که در هر کجاوهر زمانی وجود داشته باشد.به طور کلی ،ریشه فشن نه در ذات بشر است ونه در ساز وکارهای جمعی ار آن هنگام که فشن برای اولین باردر یکی از جوامع انسانی سربرآورد،به طورفزاینده به جوامع وحوزه های اجتماعی دیگر سرایت […]

پوشش موفق

پوشش موفق لباسی را انتخاب کنیدکه به شما اعتماد به نفس می دهدوچیزی رابپوشید که بهترین احساس رابه شما منتقل می کند.اگردر لباسی که پوشیده ایداحساس راحتی نکنید،کاملا به چشم خواهد آمد.           تریسی ریس،طراح مد برخی از عوامل اثرگذار در انتخاب پوشاک عبارتند از محل زندگی ،علایق ،محل کار،روابط اجتماعی ورنگ ها وسبک هایی که […]