مدلهای لباس مناسب برای اندام های مختلف

مدلهای لباس مناسب برای اندام های مختلف با توجه به وجود اندامهای مختلف وگوناگون وداشتن ایراد اندام در اشخاص مختلف می توان لباس مناسب با اندام وایرادهای آن استفاده نمود که علاوه بر اینکه ایراد اندام را بپوشاند باعث زیبایی وجذابیت بیشتر او شود.نکاتی که در ادامه می آید به شما در داشتن پوشش موفق  […]

خصوصیات لباس کارکنان هتل/فرانت آفیس

خصوصیات لباس کارکنان هتل فرانت آفیس پذیرش(Receptionist)     یک بخش اداری  وعمده هتل است .در این قسمت مهمترین اطلاعات درباره وضعیت هتل،خالی بودن یا میهمان داشتن یک اتاق ،رزروبودن ،خارج ازسرویس،تحت تعمیربودن ،در حال چک آوت یا تعویض نمودن اتاق را می توان توسط کارکنان بدست آورد.کارکنان این بخش با مراجعین و میهمانان هتل […]