آموزش گلدوزی

پارچه سازی آموزش گلدوزی گلدوزی هنر ظریف وزیبای دیرینه در طراحی لباس می باشداین هنر ارزشمند از دیرباز در کشورهای مختلف انجام می گرفت،این روزها هم مورد توجه دوستداران هنر طراحی لباس قرار گرفته است در گلدوزی انتخاب طرح وسلیقه بسیار مهم است هماهنگی دوختهای گلدوزی با طرح شما به خلاقیت نیاز دارد تشخیص خوب […]