تاریخچه پارچه

ما از پارچه های دوران ماقبل تاریخ استفاده می کردیم و از آن زمان این پارچه بخشی اساسی از زندگی ما بوده است. پارچه ها از موارد اساسی نمدی اجداد غارنشین ما فاصله زیادی گرفته اند ، زیرا رنگ ها و منسوجات مصنوعی ویژگی ها و کاربردهای آن را گسترش داده اند. از لباس های […]

ابریشم

  ابریشم این پارچه گرانبها وزیبا که برندهای فاخر در لباسهای لوکس از آن استفاده میکنند ابريشم يك كلمة اصيل فارسي است 1 . در زبان پهلوي ، اپه ريشم ، در واژگان افغاني ، ورشم ، در تلفظ پاميري ، ورشوم و يا ورژم ، در گويش ارمني ، اپرسم ، و در زبان […]

پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل

 پارچه مناسب برای لبا س کارکنان هتل:   با توجه به بررسی خصوصیات پارچه ها ی مختلف مشخص شدکه بهترین پارچه برا ی استفاده در لباس مشاغل پارچه ترگال  وفاستونی می باشدکه بدلیل ترکیب الیاف پنبه وپلی استردرپارچه ترگال والیاف پشم وپلی استردرپارچه فاستونی دارای خصوصیات مناسبی برای لباس کارمی باشد.خصوصیاتی که پارچه لباس مشاغل […]