تاریخچه پشم

  تاریخچه ساخت پشم پشم نوعی فیبر است که از گوسفندان و برخی دیگر از حیوانات بدست می آید. پشم بزها ترمه و موهر نامیده می شود ، از ماسكوكسن کیویوت و از خرگوش – آنگورا برای پارچه استفاده می شود زیرا ریسیدن آن آسان است (فیبرهای جداگانه به یکدیگر متصل می شوند و کنار […]