چاپ قلمکار

چاپ قلمکار پارچه های قلمکار در گذشته کاربردهای فراوانی داشت : بیشتر بزرگان و توانگران جامه هایی زیبا و فاخر از پارچه های قلمکار می پوشیدند که گاهی طلا و نقره هم دربافت آنها به کار می رفت . زین و یراق و آذینهای اسبها نیز از همان قلمکارها پرداخته می شد . خیمه و […]