آموزش گریت

آموزش انواع گریت   گریتها به چین وچروک کردن منظم پارچه گفته میشود که طبق طرح ونقشه خاصی انجام می شود ودر کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد  آموزش این پارچه سازی زیبا رو در دوره آموزشی ما از دست ندین. نمونه های گریت در لباس   نمونه های گریت در اکسسوری