طراحی چهره از روبرو

طراحی چهره در طراحی اندام ولباس مبحث مهمی است زیرا افراد اول به چهره شخص نگاه میکنند واندازه سر مقیاسی برای کل اندام است قبل از آن طراحی اجزای چهره را ببینید وتمرین کنید طراحی چهره استاندارد طول سر هر اندازه ای در نظر گرفته شود عرض صورت باید دوسوم آن در نظر گرفته شود […]

رنگ پردازی چهره مرد

  رنگ پردازی چهره مردانه با مارکر ومدادرنگ ابتدا صورت مورد نظر را طبق استانداردهای آموزش داده شده با مداد کم رنگ طراحی نمایید در مرحله اول از مارکر رنگ بدن از مارک تاچ به شماره 139 یا 107 زمینه صورت را رنگ نمایید ودر مرحله دوم فقط بخشهایی از صورت که تیره تر هستند […]

رنگ پردازی سه رخ چهره

رنگ پردازی چهره ونیم تنه با مدادرنگی اگر مبتدی هستین نگران نباشین برند نیکنام به شما در حرفه ای شدن کمک میکنه برای رنگ آمیزی با مداد رنگ از کاغذ طراحی یا مقوای بافت ریز مثل فابریانو استفاده کنیدبه هیچ عنوان از کاغذ صاف وصیقلی استفاده نکنید بهترین مدادرنگ برای بازخورد مناسب مدادرنگ با مغز نرم است […]