طراحی انواع یقه

طراحی لباس طراحی انواع یقه یقه :مهمترین جزء لباس بدلیل نزدیکی به صورت وتاثیر مستقیم روی صورت وگردن وشانه ها دارد انواع یقه ها یقه های ساده خطی :فقط به صورت خط ساده طراحی میشوند مثل:یقه گرد ،هفت،قایقی، چهارگوش(خشتی )دلبری و…. یقه گرد صورت را چاق تر ،گردن را کوتاه تر وشانه ها را پهن […]