مد روز را چه کسانی تعیین می کنند

مد روز را چه کسانی تعیین می کنند هزاران طراح مد در سراسر جهان با تلاش بسیار به تولید انبوه پوشاک می پردازند ودر حالی که رسانه ها بیش از پیش بر صنعت مد متمرکز می شوند،سالانه صدها طراح تازه کار می کوشندجایگاه خود را در این رشته تثبیت کنند.با وجود افزایش تعداد طراحان مد،تعجب […]