آموزش گلدوزی

پارچه سازی آموزش گلدوزی گلدوزی هنر ظریف وزیبای دیرینه در طراحی لباس می باشداین هنر ارزشمند از دیرباز در کشورهای مختلف انجام می گرفت،این روزها

مطالعه بیشتر »

آموزش گریت

آموزش انواع گریت   گریتها به چین وچروک کردن منظم پارچه گفته میشود که طبق طرح ونقشه خاصی انجام می شود ودر کاربردهای مختلف مورد

مطالعه بیشتر »